Druk rotograwiurowy ESA

Druk rotograwiurowy ESA

Zwiększ jakość druku przy wyższych prędkościach i przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa

Wspomaganie elektrostatyczne jest stosowane w druku rotograwiurowym, aby zapobiegać brakującym punktom i zapewniać wyższą jakość obrazów przy dużej gęstości atramentu i kolorów.

Aby zagwarantować najlepsze i jednorodne wyniki drukowania, firma Hannecard opracowała unikalne rozwiązania HanneResist i HanneVision, w których nanocząsteczki węgla są dodawane do powłok elastomerowych. Dzięki tej unikalnej kombinacji generowane jest bardziej jednorodne pole elektryczne, które zapewnia dokładniejsze przyciąganie atramentu na zadrukowanym nośniku, co skutkuje wyższą jakością druku. Ta nowa technologia lepiej kontroluje również ładunek elektryczny dostarczany do walca, zmniejszając w ten sposób ryzyko przeładowania i iskrzenia.

Nasze rozwiązania w zakresie powłok HanneResist i HanneVision są dostosowane do przemysłu poligraficznego na opakowaniach dekoracyjnych i kartonowych (zwłaszcza opakowaniach papierosów) i są zgodne ze wszystkimi systemami wspomagania elektrostatycznego (ładowanie od góry, ładowanie bezpośrednie (ładowanie rdzenia) i ładowanie boczne). Oba rozwiązania są dostępne zarówno dla powłok wałków, jak i sleevów.

Druk rotograwiurowy ESA

Zalety naszych powłok

Najwyższa jakość

Najwyższa jakość

Bardziej stały opór elektryczny i równomierne przyciąganie atramentu na zadrukowanym nośniku, co zapewnia lepszą jakość druku.

Redukcja kosztów

Redukcja kosztów

Łatwiejsza i szybsza konfiguracja, dłuższa żywotność, mniej przestojów, mniej konserwacji, łatwiejsze czyszczenie i mniejsze zużycie energii.

Dłuższa żywotność

Dłuższa żywotność

Dzięki ulepszonej odporności na ścieranie, lepszej odporności na odkształcenia oraz wysokiej odporności na wodę i rozpuszczalniki.

Wyższe prędkości prasy

Wyższe prędkości prasy

Zmniejszone gromadzenie się ciepła, co pozwala na wyższe prędkości prasy.

Poprawa bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa

Poprawiona kontrola ładunków elektrycznych.

Poprawiona rezystancja

Poprawiona rezystancja

Wyższa odporność na farby wodne i rozpuszczalnikowe.