Papierowe artykuły higieniczne

Prasa gładka

HannePress

HannePress

Twardość:
12-70 PJ
Max cont. t°: 120°C
Rodzaj okładki: Special rubber

Pobierz arkusz techniczny produktu