Papier

Zoptymalizuj koszty przeglądów, wydajność maszyn i jakość papieru

Wał VacRoll

PikoVac

PikoVac

Twardość:
1100 Vickers
Max cont. t°: 900°C
Rodzaj okładki: Carbide

Pobierz arkusz techniczny produktu