Papier

Zoptymalizuj koszty przeglądów, wydajność maszyn i jakość papieru

Wal Venta / prasa rowkowana

Flexolys® G

Flexolys® G

Twardość:
5-35 PJ
Max cont. t°: 80°C
Rodzaj okładki: Special polyurethane

Pobierz arkusz techniczny produktu

NeoFlex G

NeoFlex G

Twardość:
5-35 PJ
Max cont. t°: 80°C
Rodzaj okładki: Special polyurethane

Pobierz arkusz techniczny produktu

Sirius G

Sirius G

Twardość:
90 Shore D
Max cont. t°: 110°C
Rodzaj okładki: Composite

Pobierz arkusz techniczny produktu