Papier

Zoptymalizuj koszty przeglądów, wydajność maszyn i jakość papieru

Soft breaker stack

VisioMat II

VisioMat II

Twardość:
5-40 PJ
Max cont. t°: 150°C
Rodzaj okładki: Special rubber

Pobierz arkusz techniczny produktu