Papier

Zoptymalizuj koszty przeglądów, wydajność maszyn i jakość papieru

Wał prasy miękkiej

HannePress Plus

HannePress Plus

Twardość:
15-45 PJ
Max cont. t°: 120°C
Rodzaj okładki: Special rubber

Pobierz arkusz techniczny produktu