Papier

Zoptymalizuj koszty przeglądów, wydajność maszyn i jakość papieru

Wałprasowy ślepowiecony HLP

HannePress HP

HannePress HP

Twardość:
12-65 PJ
Max cont. t°: 120°C
Rodzaj okładki: Special rubber

Pobierz arkusz techniczny produktu