Papier

Zoptymalizuj koszty przeglądów, wydajność maszyn i jakość papieru

Wał prasy ślepoeirconej

Flexolys® BD

Flexolys® BD

Twardość:
5-35 PJ
Max cont. t°: 80°C
Rodzaj okładki: Special polyurethane

Pobierz arkusz techniczny produktu

HannePress BD

HannePress BD

Twardość:
12-65 PJ
Max cont. t°: 120°C
Rodzaj okładki: Special rubber

Pobierz arkusz techniczny produktu

NeoFlex BD

NeoFlex BD

Twardość:
5-35 PJ
Max cont. t°: 80°C
Rodzaj okładki: Special polyurethane

Pobierz arkusz techniczny produktu