Papier

Zoptymalizuj koszty przeglądów, wydajność maszyn i jakość papieru

Prasa Size miękka

Hannesize

Hannesize

Twardość:
140 PJ
Max cont. t°: 120°C
Rodzaj okładki: Special rubber

Pobierz arkusz techniczny produktu

Tactilsize

Tactilsize

Twardość:
15-120 PJ
Max cont. t°: 120°C
Rodzaj okładki: Special rubber

Pobierz arkusz techniczny produktu

Tactilsize Plus

Tactilsize Plus

Twardość:
15-45 PJ
Max cont. t°: 120°C
Rodzaj okładki: Special rubber
Trwała chropowatość powierzchni

Pobierz arkusz techniczny produktu